Meesterschap in de liefde

Hoe krijg ik een beter inzicht in mijn leven? Wat is in vrede leven met mezelf?

Dit artikel wil ik graag met jullie delen. Het behandelt volgende vragen :

 

Hoe krijg ik een beter inzicht in mijn leven?

Wat is in vrede leven met mezelf?

 

 

Het artikel is gebaseerd op het boek van Don Miquel Ruiz : De vier inzichten

 

Bron : Vakblad - Academie :  Mary Remijnse

 

================================================================


Het leven zoals je op dit moment leeft is een droom. Dromen is de belangrijkste functie van de geest. Binnen de collectieve droom die ons allen omvat wordt iedereen geconfronteerd met regels, wetten, overtuigingen, culturen en zienswijzen van de samenleving. Die worden ons vanaf jongs af aan ingeprent. We worden geleerd door onder andere ouders, leraren en de kerk hoe we moeten "dromen". Door de vele herhalingen zit deze boodschap tegen de tijd dat we volwassen zijn goed in ons denken verankerd. Dan weten we hoe we ons moeten gedragen, wat we wel en niet moeten geloven, wat goed en slecht en mooi en lelijk is. We hebben niet de kans gekregen om onze eigen overtuigingen te kiezen. Wat konden we anders doen dan ermee instemmen? We geloofden erin en kregen er daardoor vertrouwen in.

 

Het systeem van overtuigingen beheerst onze hele levensdroom en leert ons hoe we als mens in het leven moeten staan. Vele malen per dag werden we voor ongeaccepteerd gedrag gestraft en voor gewenst gedrag beloond. De beloning voelt goed dus gaan we toneelstukjes opvoeren. Op school, thuis. De angst voor afwijzing is groot en langzamerhand worden we iemand die we eigenlijk niet zijn. Als we oud genoeg zijn om dit te begrijpen komen we in opstand. Maar we zijn nog klein en afhankelijk dus winnen we het niet. We leggen ons erbij neer totdat er een punt komt dat we niemand nodig hebben om ons te temmen, we doen het zelf. We straffen en belonen onszelf, dagelijks, ons hele leven lang.

 

Het deel van ons dat het oordeel incasseert noemen we het slachtoffer. Deze draagt de schuld en de schaamte. De rechter, een ander deel, bevestigt dit "inderdaad, je bent niet goed genoeg". En dit alles is gebaseerd op een systeem van normen en waarden wat we niet zelf gekozen hebben, wat ons opgelegd is. Houd je je niet aan het "wetboek" dan ervaar je angst. Het wetboek geeft je een gevoel van veiligheid. Het zal duidelijk zijn dat het dus veel moed vereist om onze overtuigingen eens kritisch onder de loep te nemen.

 

We laten onszelf boeten voor de fouten die we maken. Niet een keer, maar vele keren. En hoe vaak laten we onze partner, kinderen, ouders boeten voor hun fouten? We blijven ze eraan herinneren en sturen ze hiermee steeds schuldgevoel en emotioneel gif.

Maar we kunnen niet zien wie we werkelijk zijn omdat we niet vrij zijn. De grootste angst van de mensheid is niet het sterven maar het leven. Te zijn wie en wat je bent zonder je zorgen te maken over wat anderen van je verwachten wordt niemand geleerd. We proberen vooral degenen die van ons houden te behagen. In ons streven in ieder geval in hun ogen goed genoeg te zijn creëren we een beeld zonder aan dat beeld te voldoen. Het beeld is niet reëel. Hierdoor verwerpen we onszelf, omdat we onszelf niet kunnen vergeven dat we niet zijn wat we willen zijn, of liever, denken dat we zouden moeten zijn. Dit resulteert in het dragen van sociale maskers. Hiermee pogen we te verbergen wat we werkelijk zijn. Ook anderen beoordelen we aan de hand van ons beeld van volmaaktheid dus schieten deze uiteraard ook tekort. Niemand voldoet aan de verwachting. We willen graag door anderen aanvaard en geliefd worden, maar kunnen onszelf niet aanvaarden en liefhebben.

 

Als je een vreugdevol en liefdevol leven wilt leiden met voldoening dan zul je de moed moeten vinden om de afspraken die je hebt gemaakt met jezelf en het beeld dat je hebt van jezelf en de wereld (die gebaseerd zijn op angst) te verbreken. Hoe doen we dat? Vier zeer krachtige inzichten kunnen ons helpen. Telkens als je een oude afspraak verbreekt, een inzicht verandert, komt alle energie die het kostte om deze in stand te houden bij je terug. Als je de volgende nieuwe inzichten aanneemt, zul je voldoende persoonlijke kracht creëren om het hele oude systeem van afspraken te doorbreken. Je helledroom verdwijnt en je hemelse droom verschijnt.

 

 

Het eerste inzicht: Wees onberispelijk in je woorden


Het klinkt simpel, onberispelijk zijn in je woorden, maar er schuilt een grote kracht in. Het woord is een scheppende macht en geeft uiting aan je creatieve vermogen. Door het woord manifesteer je jezelf. Met het woord heb je de macht om je te uiten, te communiceren en te denken en daarmee te creëren. Het kan prachtige dromen creëren of alles om je heen vernietigen. De menselijke geest is als vruchtbare grond waarin voortdurend zaadjes worden gepland in de vorm van meningen, ideeën en opvattingen. Helaas ontkiemen zaadjes met angst en twijfel erg snel. Het woord kan overtuigingen ten goede of ten kwade veranderen. Als je jezelf bijvoorbeeld dom of lelijk voelt en iemand bevestigt dit dan wordt het inzicht nog eens extra verstevigd. Onberispelijk zijn in je woorden houdt in dat je geen dingen zegt die tegen jezelf gericht zijn. Dat werkt direct maar ook indirect. Als ik iemand stom noem krijg ik dat terug in de vorm van de haat van de persoon voor wie het bedoeld was. Dus waren ook die woorden uiteindelijk tegen mezelf gericht. Als ik mezelf liefheb zal ik ook anderen liefhebben en zal die liefde ook weer terugkeren naar me.

 

Onberispelijk zijn in je woorden betekent je energie correct gebruiken. Hierdoor zal al het emotionele gif in je opgeruimd worden. We gebruiken het woord vaak om ons persoonlijk gif te verspreiden, om uiting te geven aan woede, jaloezie, afgunst en haat. We gebruiken woorden om haat te kweken tussen rassen, families, mensen... Het woord is magie en misbruik ervan is zwarte magie. Allerhande meningen, vaak gedachteloos en niet letterlijk bedoelt, ventileren we op onze kinderen ("houd op met zingen, je hebt een vreselijke stem") die daardoor "inzichten" ontwikkelen over zichzelf ("ik kan niet zingen, ik heb een vreselijke stem").

 

Roddel is zwarte magie op z 'n ergst, het is puur vergif. Het is de voornaamste wijze van communiceren geworden in onze samenleving. Het functioneert als een computervirus. Vaak wordt er opzettelijk en met kwade bedoelingen in een computer een virus aangebracht, die zich vermenigvuldigt en veel schade kan aanbrengen op deze maar ook op andere computers. Je bent er niet op bedacht omdat het verborgen is. Een valse mededeling kan de communicatie tussen mensen afbreken en iedereen die ermee in aanraking komt besmetten. Gebeurt de verspreiding met opzet en bewust dan moeten we er ons ook bewust van zijn dat deze handelingen ons steeds verder in onze eigen "hel" duwt.


We moeten leren begrijpen wat het woord is en wat het woord doet. Als je dit inzicht begrijpt dan zal je geest geleidelijk aan gereinigd worden van al het emotionele gif en zul je anders gaan communiceren in je relaties. Het zal je ook immuun maken voor de doem van anderen. Als je onberispelijk in je woorden bent dan is je geest geen vruchtbare bodem meer voor woorden die de zwarte magie dienen, maar wel voor woorden die uit liefde voortkomen. De mate waarin je jezelf lief hebt en respecteert is recht evenredig aan de kwaliteit en integriteit van je woorden. Maak de afspraak met jezelf om onberispelijk te zijn in je woorden. Gebruik witte magie.

 

 

 

 

Het tweede inzicht: Vat niets persoonlijk op


Wat er ook om je heen gebeurt, vat het niet persoonlijk op. Als je het ermee eens bent wat er gezegd wordt ("wat ben jij stom!") bevestigt het je idee (ik ben stom) en stroomt het gif door je heen. De dingen persoonlijk opvatten is een vorm van egocentriciteit. Je gaat ervan uit dat alles om jou draait en dat jij verantwoordelijk bent voor alles. Terwijl die anderen alles doen vanuit en vanwege henzelf. Ze leven in hun eigen wereld. Als we ons iets persoonlijk aantrekken gaan we ervan uit dat ze onze wereld kennen.

 

Wat anderen zeggen en doen hangt samen met hun persoonlijke inzichten, de manier waarop zij zijn geprogrammeerd. Als je het emotioneel afval van anderen aanneemt wordt het ook jou emotionele rommel. Maar als je het niet persoonlijk opneemt ben je immuun. Als je het persoonlijk neemt en "terugslaat", wat in feite ook alleen een projectie is van je eigen opgelegde inzichten, creëer je conflicten. Wat een ander doet en zegt, komt voort uit de wijze waarop deze tegen de wereld aankijkt en heeft alleen met hem te maken, niet met jou. Ook als mensen je vertellen dat je geweldig bent, doen ze dat niet vanwege jou.

 

Je zienswijze is jouw waarheid. Als iemand kwaad op je wordt, is dat een manier om zichzelf aan te pakken. Iemand wordt boos omdat hij bang is. Als je niet bang bent, word je niet boos. Als je niet bang bent, word je niet verdrietig of jaloers. Als je vrij van angst kunt leven is er geen plaats voor dergelijke emoties en is er alleen liefde. Je houdt van alles om je heen, omdat je van jezelf houdt, omdat je blij bent met wat en wie je bent. Je bent blij met je inzichten en leeft in vrede.


Iedere overtuiging die je hebt leeft een eigen leven in je geest. Soms kunnen delen uit je geest het niet met elkaar eens zijn. Sommige delen van de geest hebben bezwaren tegen zaken die andere delen van de geest juist als fijn ervaren. Als we deze conflicterende inzichten inventariseren, kunnen we geleidelijk aan orde scheppen in de innerlijke chaos.


Verwacht niet dat mensen je de waarheid vertellen, ze liegen immers ook tegen zichzelf. Je moet op jezelf leren vertrouwen en kiezen wat je wel en wat je niet wilt geloven van wat mensen je vertellen. Je kunt op deze manier niet gekwetst worden.


Als je het eerste en het tweede inzicht in praktijk brengt, zul je breken met driekwart van je "voorgeprogrammeerde" inzichten die je niet verder helpen.

 

 

 

HET DERDE INZICHT;  GA NIET UIT VAN VERONDERSTELLINGEN

 

We hebben de neiging om bij alles uit te gaan van veronderstellingen. We geloven dat die veronderstelling de waarheid is. We veronderstellen iets, begrijpen het verkeerd, vatten het persoonlijk op en creëren een drama. Bijna alle drama en verdriet is veroorzaakt door uit te gaan van veronderstellingen en deze vervolgens persoonlijk op te vatten. We zijn bang om tekst en uitleg te vragen en gaan uit van veronderstellingen. We zien wat we willen zien en horen wat we willen horen.

 

De reden dat we uitgaan van veronderstellingen is onze behoefte aan veiligheid. Om ons veilig te voelen hebben we behoefte om alles te rechtvaardigen, uit te leggen en te begrijpen. We hebben zoveel vragen en hebben de behoefte aan antwoorden maar vaak de durf niet om het te vragen. Een antwoord geeft ons een veilig gevoel, of dit nou correct is of niet. Vandaar dat we vaak zelf het antwoord verzinnen in een veronderstelling.

 

We gaan er ten onrechte van uit dat iedereen het leven beleeft en ervaart zoals wij, dat iedereen denkt op onze manier, voelt en oordeelt zoals wij. We hebben ook een aantal veronderstellingen ten opzichte van onszelf. Je overschat of onderschat jezelf, liegt jezelf misschien wel voor over je partnerkeuze en voelt je vervolgens gekwetst door je partner. Goede, duidelijke communicatie zorgt ervoor dat er geen verkeerde veronderstellingen geboren worden. Heb de moed om te vragen naar wat je wilt weten en om wat je wilt hebben.

 

De dag dat je stopt met het maken van veronderstellingen zul je helder en duidelijk communiceren, vrij van emotioneel gif en word je bijna automatisch onberispelijk in je woorden. Het is moeilijk omdat het vaak het tegenovergestelde is van hoe we, onbewust, handelen. Word je eerst bewust van dit feit en begrijp het belang ervan.

 

 

HET VIERDE INZICHT;  DOE ALTIJD JE BEST

 

Doe onder alle omstandigheden je best. Dit is niet in iedere situatie evenveel. Het ene moment ben je sterker dan het andere moment. Dan zul je ook meer of minder kunnen. Overdrijf het niet, anders put je je lichaam uit en keert het zich tegen je. Aan de andere kant, als je minder doet dan je best, zul je last krijgen van frustraties, zelfverwerping, schuldgevoelens en spijt.

 

Door je best te doen ga je intensiever leven. Je wordt productiever en zorg beter voor jezelf en de mensen om je heen. Daardoor voel je je gelukkiger. Je doet de dingen omdat je er plezier in hebt, niet omdat je er een beloning voor verwacht. Veel mensen werken voor de beloning en hebben er geen plezier in. Dan worden ze gefrustreerd en ongelukkig. Ze houden niet van zichzelf en niet van het leven.

 

Als je je best doet geef je de rechter vanbinnen niet de kans om te oordelen en je schuldig te bevinden. Doe dit vanuit het gevoel dat je jezelf gelukkig maakt door je best te doen, je hebt er plezier in en dit maakt je gelukkig.
Durf te zijn wie je bent, durf te leven. Je hoeft niets te bewijzen. Je hebt de aanvaarding van anderen niet nodig. Heb jezelf en anderen lief zoals ze zijn.

 

De eerste drie inzichten zullen alleen werken als je altijd je best doet. Verwacht niet dat je alle oude gewoonten in een keer kunt doorbreken. Maar je kunt je best doen om het te bereiken. Door je best te doen zul je minder vaak je woorden misbruiken, dingen persoonlijk opvatten en uitgaan van veronderstellingen. Veroordeel jezelf niet als het niet altijd lukt. Maar als je je best doet word je een meester in transformatie. Oefening baart kunst. Sta voor wie je bent, respecteer je geest en je lichaam, zorg ervoor en houd ervan.

 

In het begin zal het zwaar zijn, maar iedere keer als je valt wordt het opstaan weer wat makkelijker.

 

 

SAMENGEVAT

============

 

 

WEES ONBERISPELIJK IN JE WOORDEN

 

 

 

VAT NIETS PERSOONLIJKS OP

 

 

 

GA NIET UIT VAN VERONDERSTELLINGEN

 

 

 

DOE ALTIJD JE BEST

 

Maak een afspraak